Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

  Inicio  -  Busquedas  -  Presentación  -  Ayuda  -  Recortes de prensa 25 de Octubre de 2021  

Idioma
Español
Português
Català
English
 
derechos
habeas data
datos personales
honor
imagen
intimidad
olvido

personas
fallecidas
figuras públicas
niños y adolescentes
personas morales

tipo de datos
ambiente laboral
electorales
historial crediticio
Internet
judiciales
medios
salud
telecomunicaciones
vigilancia

legislación
específica
relacionada
sectorial

doctrinaPaíses
RedIPD
Europa
las Américas
Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
el mundo
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
 
 
Países
 


.


AndorraAndorra
niños y adolescentes

Andorra [ 29 Abril 2010 ] [Tribunal Superior de Just?cia - Sala Civil]  Sent?ncia n?m. 15-2006    caché ES  cacheCAT

El Sr. F.G.B. reitera en aquesta alçada les manifestacions que ja es contenien en el seu escrit de demanda en el sentit de que la Sra. O.S.B., amb la què va mantenir en el seu moment una relació sentimental de la qual va nàixer la seva filla L., el desacreditava a ell i a la seva família sempre que en tenia ocasió davant de tercers i davant de la menor, anava a veure la nena mentre aquesta estava de vacances amb el seu pare, o mentre feia activitats extraescolars propiciades per ell, l’incitava a mentir-li i la predisposava contra ell i que aquesta actitud s’havia reiterat una vegada presentada la demanda que dóna origen al present procediment, raó per la qual demana que es condemni a l’adversa a no interferir en el seu dret de visites i/o comunicació amb la seva filla. Altrament, el Sr. F.G.B. s’oposa a la decisió de la resolució d’instància d’imposar-li les costes del procediment en contra del que és habitual en matèria de crisis matrimonials o situacions anàlogues.

el recurrent pretén que els Tribunals resolguin qüestions absolutament privades entre els progenitors d’una nena, convertint la seu judicial en el camp de batalla a on dirimir temes que pertanyen a la intimitat de la parella, quan no existeix cap possibilitat de que una resolució judicial obligui a uns progenitors a posar per davant els interessos de l’infant respecte dels seus propis més o menys mereixedors de tutela, malgrat sigui oportú recordar-ho constantment.

DECIDEIX DESESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat

 Sitio patrocinado por 

IIJUSTICIA

un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho